Mevzuatlar

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
https://www.csb.gov.tr/gm/ced/index.php?Sayfa=sayfa&Tur=webmenu&Id=257
https://www.csb.gov.tr/gm/ced/index.php?Sayfa=sayfa&Tur=webmenu&Id=254

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
https://www.csb.gov.tr/gm/cygm/index.php?Sayfa=sayfa&Tur=webmenu&Id=264
https://www.csb.gov.tr/gm/cygm/index.php?Sayfa=sayfa&Tur=webmenu&Id=266

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
MADEN İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
http://www.migem.gov.tr/mevzuat/kanunlar.html

MADEN İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
http://www.migem.gov.tr/mevzuat/yonetmelikler.html

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI KANUNLAR
http://www.ormansu.gov.tr/mevzuat/kanun

YÖNETMELİKLER
http://www.ormansu.gov.tr/mevzuat/y%C3%B6netmelik

T.C. BAŞBAKANLIK MEVZUATI GELİŞTİRME VE YAYIN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEVZUAT BİLGİ SİSTEMİ
http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/

T.C. RESMİ GAZETE
http://www.resmigazete.gov.tr/default.aspx