Hizmetlerimiz

Image

ÇED Raporları / Proje Tanıtım Dosyaları / Çed İlerleme Raporları

Çevresel Etki Değerlendirme, gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmaları kapsamaktadır.

-ÇED (Çevresel Etki Değerlendirme) Raporları hazırlanması
-Proje Tanıtım Dosyaları hazırlanması 
-ÇED İlerleme Raporları Hazırlanması 
-Çevre İzni Muafiyet/ ÇED Kapsam Dışı Görüşünün Alınması. 
-Çevresel Ve Sosyal Etki Değerlendirme(Çsed) Ve Çevre Yönetim Planı hazırlanması

Çevre Danışmanlığı

2872 Sayılı Çevre Kanununa bağlı Yönetmelikler kapsamında Çevre izin veya çevre izin ve lisansı başvurusu çevre yönetim birimi, istihdam edilen çevre mühendisi ya da Bakanlıkça yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmaları tarafından yapılmaktadır. Firmamız bu konuda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkili firmalar kapsamında olup, Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan işletmeler için çevre izni veya çevre izin ve lisans başvuruları verdiğimiz danışmanlık hizmeti kapsamında yapılmaktadır.

- Çevre İzin/Lisansı Alınması.( İl Müdürlüğü Uygunluk yazısının alınması. Valilik Tespit Raporunun alınması Geçici Faaliyet Belgesinin alınması. Çevre İzin & Lisans Belgesinin alınması.)
- Atık Yönetim Danışmanlığı. (Tehlikeli/Tehlikesiz Atıkların Bidirimlerinin yapılması..
- Atık Yönetim Planı Onayı (AYP) / Geçici Depolama İzni Alınması. 
- Tehlikesiz Atık Toplama Ayırma Belgesi Alınması.
- Çevre Mevzuatı Kapsamında Bildirim ve Beyanlarının Yapılması. Bekra(SEVESO) Bildirimlerinin yapılması. Kirlenmiş Sahalar bildirimlerinin yapılması
- Çevre mevzuatı kapsamında uygunsuzlukların tespiti ve raporlanması 
- Çevre Mevzuatı ile ilgili diğer bilgi ve belgelerin hazırlanması, sunulması, onaylanması ve tüm sürecin takip edilmesi
- Moyden motor yağı değişim izin belgesi alınması
- Sıfır Atık Danışmanlığı ve Sıfır Atık Belgesinin alınması.
Image
Image

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

- Ruhsatlandırma süreçlerinin takibi ve alınması

Çevre Mühendisliği Hizmetlerimiz

- Çevre izin ve lisans belgesi süreçlerinde danışmanlık hizmeti sunulması
- Tesis denetim, izleme ve kontrollerinin sağlanması, raporlamalarının yapılması
- Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) Raporlarının hazırlanması
- Proje tanıtım dosyalarının hazırlanması
- İşyeri açma ve çalışma ruhsatı işlemlerinin yapılması
Image