Ruhsatlandırma İşlemleri


13.04.2007 Tarih Ve Sayılı 11882 sayılı değişiklikleri ile 10/08/2005 tarih 25902 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak yürürlüğe giren “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik”  gereğince faaliyetin gerçekleştirileceği / gerçekleştirilen İl Özel İdare, Büyükşehir Belediye Başkanlıkları ve İlçe Belediyelerden; 1. ve 2. Sınıf Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatları alım hizmeti verilmektedir.