Madencilik


MADEN KANUNUNA yönelik mühendislik ve danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Ruhsat Alanı Sorgulanması
Ruhsat Başvuruları
Arama Faaliyet Raporunun Hazırlanması
Arama Dönemine Ait Üretim İzin Belgesi
Arama Döneminde Sevk Fişi
İşletme Projesi Hazırlanması
İşletme İzinlerinin Alınması
Arazi Mülkiyet Durumu Tespiti
Sevk Fişi
Temdit Projesinin Hazırlanması
Ruhsat Devir İşlemleri
Ruhsat Terk İşlemleri
Yıllık Harç ve Teminat Takibi
Patlayıcı Kullanma İzin İşlemleri
İhale Dosyasının Hazırlanması
Uzman teknik personel tarafından maden sahasının incelenmesi hizmetidir.

*Saha genelinde incelemelerin yapılarak maden cinsinin tespiti
*Saha genelinde incelemelerin yapılarak rezerv tespitinin yapılması.
*Saha genelinde incelemelerin yapılarak maden oluşum ve yataklanma tiplerinin tespiti
*Saha genelinde incelemelerin yapılarak cevherli zonun hangi açı ve kalınlıkta olduğunun tespiti
*Cevherin üretimi aşamasında yapılacak dekapaj hesapları
*Sondaj noktalarının tespiti
*Mermer sahalarında blok verimliliği tespiti
*Maden ve mermer sahalarında üretim için doğru ocak ağzının tespiti
*Yol ve elektrik hattının güzergahının tespiti ve daha bir çok konuda maden, jeoloji, jeofizik mühendisliği hizmetlerini içeren arazi etüd çalışmalarıdır.