Doğaya Yeniden Kazandırma


T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 14 Aralık 2007 tarih ve 26730 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Madencilik Faaliyetleri İle Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması Yönetmeliği” gereğince İl Çevre ve Orman Müdürlüklerine projenin hazırlanması ve gerekli yasal izinlerin alınması hizmetidir.

Projelerin hazırlanmasında Yeterlik Belgesi şartı aranmaktadır.