Çevresel Etki Değerlendirmesi


17 Temmuz 2008 tarih ve 26939 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Çevresel Etki
Değerlendirmesi Yönetmeliği” çerçevesinde ÇED Raporları ve “Proje Tanıtım Dosyaları “ hazırlanmaktadır.

“2872 Sayılı Çevre Kanunu’nun 10. maddesine dayanılarak hazırlanan, 21489 Sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe giren ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) Yönetmeliği, gerçekleştirmeyi planladığı; faaliyetlerin sonucu çevre sorunlarına yol açabilecek kamu veya özel  sektöre ait kurum, kuruluş ve işletmelerin yatırım kararlarının çevre üzerine yapabilecekleri tüm  etkilerin belirlenmesi, en aza indirilmesi ve alternatiflerin değerlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilecek ÇED sürecinde uygulanacak idari ve teknik; esasların düzenlenmesidir.”

Bu yönetmelik uyarınca iki tip hizmet bulunur; Proje Tanıtım Dosyası Hazırlanması ve ÇED Raporu Hazırlanması, ayrıca  ÇED Raporu çerçevesinde izlemesidir; Firmamızın ÇED Prosedürü Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 17 Temmuz 2008 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği gereğince uygulanmaktadır.

Firmamız, Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenmiş 145 no’lu Yeterlik Belgesine sahiptir.